One Arizona

One Arizona is a non-partisan organization. 

http://www.onearizona.org